Aktuality

Časový rozvrh
Detská univerzita 2017 na KU v Ružomberku / 10. ročník
V budove Pedagogickej fakulty, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok

– Každý deň začíname o 8.30 hod.

– V pondelok, utorok, streda, štvrtok končíme o 15.30 hod.

– V piatok končíme po slávnostnej promócii o 14.00 hod.

– V piatok ráno prídu deti do kostola v sprievode rodičov. V budove fakulty ich nikto nebude čakať.

– Srdečne pozývame rodičov a priateľov DU na slávnostnú imatrikuláciu a promóciu.