"Život vedca krajší od vysnívaného..."

Stretnutie s doc. Ing. Miroslavom Sanigom, CSc.

V piatok (6.7.2018) o 08. 30 hod v Aule JP II. sa malí študenti môžu tešiť na krásne obrázky a zážitky z prírody.

Miroslav Saniga sa venuje vedecko-výskumným a vedecko-popularizačným projektom. Je autorom vedecko-popularizačných kníh o prírode, príspevkov do odborných a populárno-náučných časopisov aj príspevkov pre rozhlas a televíziu. V rádiu Lumen má svoju pravidelnú reláciu, v ktorej sa venuje prírode a jej ochrane.

web: http://www.saniga.sk/Zivotopis/