Ťažko a ľahko ovládateľné (nielen) slovenské ľudové hudobné nástroje

Martina Krušinská a Milan Radko vám predstavia ľudové hudobné nástroje slovom, obrazom aj zvukom.

Bude nám spolu poriadne veselo!

Foto:  Archiv CETART