Detskou univerzitou vás budú sprevádzať moderátorky – Maruška a Libuška,
ktoré by sa veľmi rady stali vedkyňami.

Pomôžete im?