Časový rozvrh: Detská univerzita 2018 na KU v Ružomberku / 11. ročník
UPOZORNENIE!
DU bude prebiehať 2. a 3. júla v budove Fakulty zdravotníctva na Nám. A. Hlinku 48 (fakulta sídli v budove bývalej Módy Plus)
a 4. až 6. júla v budove Pedagogickej fakulty, Hrabovská cesta 1.

  • V pondelok ráno 2.7. privedú rodičia svoje deti do budovy Fakulty zdravotníctva na Nám. A. Hlinku 48 a tu si ich aj prevezmú po skončení o 15.30 hod.
  • V utorok ráno 3.7. privedú rodičia svoje deti do budovy Fakulty zdravotníctva na Nám. A. Hlinku 48 a tu si ich aj prevezmú po skončení o 15.30 hod.
  • V stredu, štvrtok a piatok ráno privedú rodičia svoje deti do budovy Pedagogickej fakulty na Hrabovskú cestu 1 a tu si ich aj prevezmú po skončení podujatia.
  • Každý deň začíname programom o 8.30 hod.
  • V pondelok, utorok, streda, štvrtok končíme o 15.30 hod.
  • V piatok končíme hneď po slávnostnej promócii o 14.00 hod.
  • Ak sa dieťa v niektorý deň ráno nedostaví na DU (choroba, rodinné dôvody a pod.), prosíme čo najskôr informovať organizátorov o neúčasti dieťaťa.
  • Srdečne pozývame rodičov a priateľov DU na slávnostnú promóciu
    v piatok 6. júla o 13.15 hod. v Aule JP II v budove Pedagogickej fakulty.