ŠKOLSKÉ (PO)RIADKY

alarmclock-512

Školské (po)riadky!

Desať riadkov o tom, ako sa správam na Detskej univerzite v Ružomberku:

1.   Som zodpovedný študent a počúvam pokyny svojich učiteľov.

2.   Nikdy neodchádzam z triedy alebo z budovy univerzity sám. Vždy o tom poviem svojej pani učiteľke.

3.   Každý deň nosím na krku menovku, aby ma ostatní mohli poznať po mene.

4.   Na univerzitu si každý deň so sebou nosím obal s pracovnými pomôckami, ktorý som dostal pri imatrikulácii.

5.   Ak sa necítim dobre alebo niečo potrebujem, hneď o tom poviem pani učiteľke.

6.   V jedálni sa neponáhľam. Jedlo mi dodá silu, preto všetko zjem.

7.   Nenosím so sebou peniaze, telefóny, prehrávače, slúchadlá, drahé veci a všelijaké zlaté poklady.

8.   Nikdy nezabudnem priniesť úsmev na tvári a čisté srdce. Viem, že to sú tie najväčšie vzácnosti.

9.   Snažím sa byť dobrým priateľom všetkých.

10. Som študent na Detskej univerzite a učím sa zo všetkých sílwinking-emoticon