Desať riadkov o tom, ako sa správam na Detskej univerzite v Ružomberku:

1. Som zodpovedný študent a počúvam pokyny svojich učiteľov.

2. Nikdy neodchádzam z triedy alebo z budovy univerzity sám. Vždy o tom poviem svojej pani učiteľke.

3. Každý deň nosím na krku menovku, aby ma ostatní mohli poznať po mene.

4. Na univerzitu si každý deň so sebou nosím obal s pracovnými pomôckami, ktorý som dostal pri imatrikulácii.

5. Ak sa necítim dobre alebo niečo potrebujem, hneď o tom poviem pani učiteľke.

6. V jedálni sa neponáhľam. Jedlo mi dodá silu, preto všetko zjem.

7. Nenosím so sebou peniaze, telefóny, prehrávače, slúchadlá, drahé veci a všelijaké zlaté poklady.

8. Nikdy nezabudnem priniesť úsmev na tvári a čisté srdce. Viem, že to sú tie najväčšie vzácnosti.

9. Snažím sa byť dobrým priateľom všetkých.

10. Som študent na Detskej univerzite a učím sa zo všetkých síl