Detská univerzita KU 2019: Múdrejší vyhráva!

Aj tento rok bude prvý prázdninový týždeň Katolícka univerzita otvorená pre najmenších študentov, ktorým pripravujeme už 12. ročník Detskej univerzity (DU) v Ružomberku.

Prihlasovanie bolo ukončené.

O prijatí/neprijatí dieťaťa Vás budeme informovať do 21.5.2019 cez e-mail, ktorý ste uviedli v prihláške.

Výška účastníckeho poplatku: 35 eur

Poznámka: Deti rodičov, ktorí sú zamestnaní na Katolíckej univerzite, budú pri prijímaní na DU uprednostnené.

Ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa spolu s Vami na Detskú univerzitu 2019!
Organizátori DU

DU sa uskutoční v dňoch 01.07. – 04.07. 2019 a je zameraná na žiakov základných škôl vo veku od 8 do 14 rokov.
Organizáciu DU má pod patronátom Pedagogická fakulta, ale do samotnej realizácie sa aktívne zapojí aj Fakulta zdravotníctva a Filozofická fakulta.

Počet účastníkov je obmedzený.
Ubytovanie pre deti neposkytujeme.