Vopred ďakujeme za všetku pomoc a podporu našim sponzorom, priateľom a všetkým priaznivcom Detskej univerzity KU 2019.