STAROSLOVANIA

Skupina historického šermu: STAROSLOVANIA

Naša skupina sa zaoberá najstarším obdobím našich národných dejín, obdobím Veľkej Moravy. Pokiaľ by sme chceli byť trošku konkrétnejší, venujeme sa obdobiu 9. storočia, ktoré, ako je všeobecne známe, spadá do raného stredoveku. Život v tomto období sa snažíme podľa možnosti čo najvernejšie napodobniť a predstaviť ho širšej verejnosti. Okrem samotného historického šermu sa venujeme aj historickej lukostreľbe, kuchyni, remeslám a mnohým ďalším stredovekým aktivitám a činnostiam.

Webstránka:
www.staroslovania.webnode.sk

Video (YouTube):