Organizačný tím
Mgr. Silvia Kaščáková, PhD. (Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky)
Mgr. Mária Tepličancová, PhD. (Katedra telesnej výchovy a športu)
Mgr. Katarína Russinová, PhD. (Katedra katechetiky a praktickej teológie)
Mgr. Ivana Šablatúrová, PhD. (Katedra hudby)
RNDr. Pavol Papčo, PhD. (Katedra geografie)
Mgr. Tomáš Hmíra (Katedra cudzích jazykov)

Adresa
Pedagogická fakulta KU
Hrabovská cesta 1A
034 01 Ružomberok

Kontakt
Silvia Kaščáková
E-mail: silvia.kascakova(zavinac)ku.sk

Zdroje použitých obrázkov: