Názov prednášky: Leonardo Da Vinci

Prednášajúci : Viera Rassu Nagy

Pedagogická fakulta Katedra cudzích jazykov
Sekcia talianskeho jazyka a literatúry

Pri príležitosti 500. výročia smrti Leonarda da Vinciho vás čaká prednáška o jeho živote a tvorbe. Predstavíme ho ako maliara prostredníctvom jeho najznámejších umeleckých diel – Mona Lisa a Posledná večera. Ďalej si ho budeme všímať ako architekta a vynálezcu. Meno Leonarda da Vinciho sa spája aj s odvekou túžbou človeka lietať…